Hippisch Talenten Centrum

Nederland beschikt over veel sporttalent. Veel talentvolle jongeren tussen de 12 en 20 jaar beoefenen met veel plezier en ambitie de paardensport. De weg naar de top is echter lang en bevat obstakels. Veel jongeren beschikken niet over goede begeleiding en trainingsfaciliteiten of de combinatie van studie en sport belemmert de talentontwikkeling. Na overleg met de sportbond [KNHS], trainers, verenigingen en ouders van ponyruiters is in 2001 het Hippisch Talentcentrum Nederland [HTC] opgezet, waarin structurele training, coaching en onderwijsbegeleiding centraal staan.

HTC springtraining door Fred en Isabelle van Straaten

HTC springtraining door Fred en Isabelle van Straaten

PROGRAMMA HIPPISCH TALENTEN CENTRUM

 • Het HTC begeleidt talenten tussen de 12 en 20 jaar op weg naar de top van de paardensport. Met focus op:
 • Regionale selectie en begeleiding van talenten.
 • Talenten uit basissport om van daaruit de doorstroming naar het A- en B-kader te stimuleren.
 • Mentale en onderwijsbegeleiding van talenten.

KWEEKVIJVER VOOR TOPSPORT
Het Hippisch Talent Centrum wil een kweekvijver creëren om zo de continuïteit van de hippische topsport in Nederland te waarborgen. Dit doet HTC door:

 • (aankomend) hippisch talent te selecteren en trainen.
 • (aankomend) hippisch talent te begeleiden bij de sport- en onderwijsvoortgang.
 • (aankomend) hippisch talent te begeleiden bij hun maatschappelijke loopbaan tijdens de actieve hippische carrière.

springles instructie training pony paard

MISSIE
Om de missie van het HTC, de kweekvijver voor de hippische topsport zijn, te bereiken zijn de volgende doelen gesteld:

 • Verhoging van het niveau van de ponyruiters.
 • Goede begeleiding bij de overgang van pony naar paard.
 • Vergroten van het potentieel aan talenten in de hippische sport.
 • Uitbouwen van een goed technisch kader op regionaal/ landelijk niveau.
Isabelle van Straaten met Zeuchelle-S (Rash)

Isabelle van Straaten met Zeuchelle-S (Rash)

SELECTIE, TRAINING EN BEGELEIDING VAN HTC-TALENTEN
Het HTC heeft zich tot 2005 gericht op selectie en begeleiding talenten in Groningen, Friesland en Drenthe. In 2006 heeft het HTC zich uitgebreid naar de provincies Overijssel en Noord-Holland. HTC is sinds 2011 ook actief in de regio Zuidoost-Nederland. Eens per jaar organiseert het HTC regionale selectiedagen voor alle ruiters en amazones vanaf groep acht tot 20 jaar. Onafhankelijke selecteurs bepalen wie er aangewezen worden als HTC-talent. Talenten gaan voor een periode van een jaar trainen bij het HTC. Alle HTC-talenten krijgen 20 trainingen per jaar van gediplomeerde en ervaren instructeurs, die hun sporen in de sport en training reeds verdiend hebben. De trainingen vinden regionaal plaats. Naast de trainingen krijgen de talenten mentale coaching en begeleiding bij de uitoefening van hun sport, het presteren en verbeteren en de combinatie van sport en maatschappij. Onderwijsbegeleiding is een essentieel onderdeel van het talentenplan. De onderwijsbegeleider van het HTC onderhoudt contacten met de scholen over de combinatie van sport en school, de schoolprestaties van de talenten en, indien nodig, plannen voor verbetering van prestaties. Naast de trainingen organiseert het HTC meerdere keren per jaar trainingsweekenden. Tijdens deze weekenden krijgen de talenten les van gerenommeerde instructeurs zoals Johan Hamminga, Roelie Bril en Willem Greve.

Fred van Straaten en Zereusa (Hors la Loi)

Fred van Straaten en Zereusa (Hors la Loi)

WAT ONDERSCHEIDT HTC?

 • Technische en wedstrijdgerichte training van talenten.
 • Coaching van talenten.
 • Onderwijsbegeleiding van talenten, contact met school.
 • Goede schoolprestaties zijn voorwaarde voor deelname.
 • Regionale opzet en organisatie: dichtbij huis.
 • In toekomst landelijke dekking.
 • Werving talenten vanaf de basis [aankomende talenten].
 • Laagdrempelig, van B tot ZZ/Z2-niveau, springen en dressuur.
 • Talentperiode van 1 jaar, dus voor lange periode begeleiding.
 • Veelomvattende begeleiding: regelmatig trainingen, trainingsweekenden, coachingsgesprekken, excursies.
 • Organisatie in ontwikkeling met maatschappelijk doel.
Josta van Straaten en Romantika-S (Candillo)

Josta van Straaten en Romantika-S (Candillo)

HAZELHORST EN HTC
De HTC-springtalenten uit Overijssel e.o. (regio Oost) trainen bij manege De Hazelhorst. De springruiters en -amazones krijgen les van Fred van Straaten en Isabelle van Straaten. Manege De Hazelhorst is sinds 2006 de trainingslocatie in Overijssel voor Pavo HTC. Paardensportbedrijf De Hazelhorst van de familie Van Straaten is sinds 2010 door de KNHS erkend als Talenten Trainings Centrum [TTC]. Een TTC is een door de KNHS erkende opleider voor de jeugdtalenten in de disciplines springen, dressuur en eventing. Met deze certificering is De Hazelhorst een erkend opleidingscentrum voor jonge talenten in de hippische sport. De training en instructie voor het springen in Overijssel wordt verzorgd door Fred en Isabelle van Straaten.

HTC springtraining door Fred en Isabelle van Straaten

HTC springtraining door Fred en Isabelle van Straaten

GEÏNTERESSEERD IN HTC?
Kom gerust een keer kijken op een van de trainingsavonden. Of neem vrijblijvend contact met ons op. Meer informatie: www.hippischtalentencentrum.nl